: Số 14/20,A Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thĩ xã Thuận An, Bình Dương

Acacia - Gỗ tràm

Giá: Liên hệ

  1. Yellow Acacia (Tràm vàng) : Nguồn nội địa – Khai thác tại miền trung Việt Nam.
  2. Black Acacia (Tràm đen) : Nhập khẩu từ Châu Phi

Acacia - Gỗ tràm

  1. Yellow Acacia (Tràm vàng) : Nguồn nội địa – Khai thác tại miền trung Việt Nam.
  2. Black Acacia (Tràm đen) : Nhập khẩu từ Châu Phi

Sản phẩm khác