: Số 14/20,A Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thĩ xã Thuận An, Bình Dương