: Số 14/20,A Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thĩ xã Thuận An, Bình Dương

Reclaim wood (Oak, chestnut, spruce/pine)

Giá: Liên hệ

Reclaim wood hay còn gọi là antique wood hay rustic wood. Là gỗ để sản xuất hàng giả cỗ. Chúng tôi cung cấp Oak, chestnut, spruce/pine reclaim.

Reclaim wood hay còn gọi là antique wood hay rustic wood. Là gỗ để sản xuất hàng giả cỗ. Chúng tôi cung cấp Oak, chestnut, spruce/pine reclaim.


Sản phẩm khác