: Số 14/20,A Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thĩ xã Thuận An, Bình Dương

White Oak - Sồi trắng

Giá: Liên hệ

White Oak (Sồi trắng): Nguồn nhập khẩu từ Châu Âu và Mỹ với nhiều độ dày và chất lượng khác nhau. Độ dày (thickness) từ 32mm, 45mm, 50mm, 63mm.

White Oak (Sồi trắng): Nguồn nhập khẩu từ Châu Âu và Mỹ với nhiều độ dày và chất lượng khác nhau. Độ dày (thickness) từ 32mm, 45mm, 50mm, 63mm.


Sản phẩm khác